Mobile World Congress (MWC) – Barcelona

İletişim ve teknolojinin kalbinden notlar

Telefonun icadından itibaren iletişim hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. Yıllar içerisinde şekil değiştirip gelişen teknoloji ile cebimize hatta saat boyutuna kadar küçülen telefonlar sayesinde de neredeyse bir uzvumuza dönüştü. Her gün bir yeniliğin olduğu iletişim ekosistemin en büyük ve en etkili organizasyonlarından MWC Barcelona’da son teknolojik gelişmeler ve yeni fikirler tartışıldı. Bu tartışmaları yerinde izleme fırsatı buldum ve sizlerle notlarımı paylaşmak istiyorum.

Yeni teknolojiler parlak bir gelecek yaratıyor

Teknolojinin önlenemez bir hızla geliştiği ve hayatımızın her alanına yayıldığı bir çağda yaşıyoruz. Geliştirilen yazılımlar, dijital yenilikler ve 5G kullanımının giderek yaygınlaşması sayesinde dünyada iletişimin kuralları yeniden yazılıyor. Mobil iletişimin öncülük ettiği platformlar gittikçe daha akıllı hale gelirken, yeni iş modelleri ve kullanım şekilleri de gelişiyor.

Uygulamalar, içerik ve deneyimler oluşturmanın, görüntülemenin ve bunlarla etkileşim kurmanın yeni yollarını ifade eden kapsayıcı teknoloji ve 5G, yaşama, çalışma ve bilgi ile medyayı tüketme şeklimizi temelden değiştiriyor. Gelişmiş teknolojilerin, özellikle müşteri yolculuğunda yeni temas noktaları sağlamaya başlaması ve iş modellerinin söz konusu yeni teknolojilere uyum sağlamasıyla ortaya olağanüstü bir deneyim çıkıyor.

Mobil iletişim sektöründeki standartlar, teknolojik gelişmeler ve kullanıcı uygulamaları şekilleniyor ve artık 6G için bant kullanımındaki çeşitliliği üzerinde tartışmalar başlıyor. Akıllı şehirler, fabrikalar, oyun ve meta veri deposu gibi kullanım alanlarının tamamının 6G ile yeni zirvelere ulaşacağı tartışılıyor. 190 ülkenin temsil edildiği MWC Barcelona’da, 2030’lara doğru ilerlerken 6G’nin geleceği de gündemdeydi. Etkinlikte, 6G yolculuğunda dünyanın nerede olduğu, hangi engellerin aşılması gerektiği ile 5G ve diğer teknolojilerdeki ilerlemelerin 6G’nin temellerini nasıl oluşturulduğu masaya yatırıldı. Bunların yanı sıra, 6G’nin etkileşim kurma, çalışma, eğlenme şeklini nasıl değiştireceği ve en önemlisi BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunmak için nasıl kullanılacağı tartışıldı.

Dijital teknolojilerin fırsat ve zorlukları

Dijitalleşme hemen hemen her endüstri için değer yaratabilecek fırsatları da beraberinde getiriyor. Dijital teknolojiler sayesinde bir yandan şirketlerin iş yapış şekilleri değişip gelişirken, diğer yandan da yaşanan son derece hızlı değişimler dolayısıyla uyum sorunları ortaya çıkabiliyor.

Şirketler yeni teknolojiye ayak uydurmaya çalışırken ellerindeki sınırlı kaynaklardan dolayı hızlı ilerlemeleri mümkün olmayabilir ya da şirket içerisinde gelişime ve değişime direnç gösterenlerle karşı karşıya kalınabilir. Bu durumda, dijital teknolojilerin hem şirket hem de her bir çalışan için ne kadar önemli ve kolaylaştırıcı olacağının anlatılması gerekecektir. Her ne şekilde olursa olsun, dijital dönüşümün, dijital teknolojilere uyum sağlamanın bir süreç olduğu unutulmamalı!

Teknolojik gelişmelere ayak uydurmak için altyapı uygun olmalı!

MWC Barcelona süresince pek çok teknolojik gelişmenin getireceklerine dair konuşmaları, sunumları dinleme fırsatım oldu. Dört gün boyunca bine yakın konuşmacı sayısız teknolojik yenilikten bahsetti ancak hepsinde ortak nokta teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek için uygun bir altyapının gerekliliğiydi.

İletişim ve teknoloji altyapısının eksikliğinin yaratabileceği sorunları ne yazık ki hepimizi derinden sarsan büyük deprem felaketinin ilk gününden itibaren gözlemledik. Deprem, yangın, sel gibi afetlerde iletişimin ne kadar önemli olduğu hepimizin malumu. Afet durumunda kesintisiz iletişim sağlanabilmesi için uygun altyapı olmazsa olmaz.

Uygun altyapı sağlandıktan ve kesintisiz iletişimin önü açıldıktan sonra, yapay zeka gibi günümüzün en gelişmiş teknolojilerinin afet yönetiminde kullanılması süreçleri kısaltacak, daha fazla insanın hayatının kurtarılmasını sağlayacaktır. Her ne kadar bir daha yaşamamayı umut etsek de, böylesine büyük afetler için her zaman hazırlıklı olmak durumundayız.

Unutmayalım, dijital teknoloji çağında iletişim olmazsa olmaz, kesintisiz iletişim için ise önce sağlam bir altyapı gerekir!